atrybuty komornik katowice

  Godziny Pracy

 

poniedziałek  7:00 - 15:00

wtorek            7:00 - 15:00

środa              7:00 - 15:30

czwartek         7:00 - 15:00

piątek              7:00 - 14:30

 

przyjęcia interesantów 

w środę 10:00-15:30

 

 

Konto Bankowe

 

PKO BP S.A. 36 1020 2401 0000 0502 0401 4304

Witamy na stronie internetowej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Marty Lech. Kancelaria zlokalizowana jest w dzielnicy Wełnowiec - Józefowiec. Na naszej stronie mogą Państwo uzyskać informacje o obszarze działania komornika, planowanych licytacjach,  a także pobrać wniosek o wszczęcie egzekucji. 

 

Kancelaria posiada dostęp do następujących baz danych:

 

  • Platformy Usług Elektronicznych  ZUS-EKS
  • Wyszukiwarki Rachunków Bankowych Dłużnika - OGNIVO
  • Elektronicznego Postępowania Upominawczego - EPU
  • Elektronicznych Ksiąg Wieczystych - EKW
  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - EPUAP

 

 

Art.10.1. ustawy z dnia 22 marca 2018r.o komornikach sądowych (Dz. U. 2018 poz. 771):

"(…)  wierzyciel  ma  prawo  wyboru  komornika na  obszarze  właściwości  sądu  apelacyjnego, na którym  znajduje  się  siedziba  kancelarii      komornika  właściwego  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17listopada 1964r. –Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

 1) o egzekucję z nieruchomości;

 2) o wydanie nieruchomości;

 3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;

 4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;

 5) w których przepisy o egzekucji  z nieruchomości stosuje się  odpowiednio."

 

 

 

Komornik Sądowy Katowice - Wschód Marta Lech

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

komornik Marta Lech używa pieczęci z wizerunkiem godła RP
kontakt do kancelarii komorniczej
godziny pracy komornika sądowego
konto bankowe komornik Katowice

Kontakt

 

ul. Jesionowa 9a/214, 

 

40-159 Katowice

 

tel. 32 351 87 38, tel. 792 393 909

 

e-mail: katowice.lech@komornik.pl

 

komornikkatowice-wschod.pl

 

 

mapka google

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.