Gdzie komornik może prowadzić postępowania?

 

 Tutejszy komornik może prowadzić postępowanie egzekucyjne na obszarze Apelacji Katowickiej, która obejmuje właściwość sądów okręgowych w Bielsku Białej, Częstochowie, Gliwicach oraz Katowicach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszar, na którym komornik prowadzi postępowania

 

 

 

 

 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z komornikiem

 

komornik przeprowadza egzekucję

Obszar Działania - Apelacja Katowicka

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Marta Lech

obszar, na którym prowadzi postępowania komornik: apelacja katowicka
wizerunek godła RP
tablica urzędowa z napisem Komornik Katowice-Wschód Marta Lech

   

    Zobacz wizytówkę naszej kancelarii na google maps       

 

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

 

Copyright © 2020 Komornik Sądowy Marta Lech, Katowice. Wszelkie prawa zastrzeżone.