Zobacz wizytówkę naszej kancelarii na google maps       

 

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

 

Copyright © 2019-2021 Komornik Sądowy Marta Lech, Katowice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

 

Gdzie komornik może prowadzić postępowania?

 

 Tutejszy komornik może prowadzić postępowanie egzekucyjne na obszarze Apelacji Katowickiej, która obejmuje właściwość sądów okręgowych w Bielsku Białej, Częstochowie, Gliwicach oraz Katowicach. Prawo wyboru komornika na obszarze apelacji nie dotyczy: egzekucji z nieruchomości, wydania nieruchomości, wprowadzenia w posiadanie nieruchomości, doręczania pism sądowych, eksmisji, spisu inwentarza. Czynności te mogą być wykonywane wyłącznie na obszarze właściwości Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszar, na którym komornik prowadzi postępowania

 

 

 

 

 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z komornikiem

 

komornik przeprowadza egzekucję
obszar, na którym prowadzi postępowania komornik: apelacja katowicka

Obszar Działania - Apelacja Katowicka

pieczęć urzędowa z napisem Komornik Katowice-Wschód

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym

Katowice-Wschód w Katowicach

Marta Lech